A Prod-MES gyártástámogató és termelésirányítási rendszer többek között a Dension Kft összeszerelő üzemében is megtalálható, ahol minden munkahely operátor terminállal van felszerelve. A MES rendszer a legapróbb részletekig vezérli és követi a termelés teljes folyamatát. Irányítja az operátorok munkáját, rögzíti az elvégzett tevékenységeket, valós idejű és megbízható adatot szolgáltat a vállalatirányítási rendszer, és ezáltal a termelés vezetői számára.

Magyarországon a low volume – high mix termelés jellemző, vagyis sokféle terméket gyártanak nem túl nagy sorozatokban, gyakori átállással. Emellett a termék verziók folyamatosan változnak, és sokszor szigorú ágazati minőségbiztosítási szabványoknak és vevői elvárásoknak is meg kell felelni.

Eközben a munkát végző operátorok képzettsége alacsony, a fluktuáció viszont magas. Mindez komoly kihívást jelent a vállalat, de különösen a termelés vezetői számára. Ezekre a problémákra kerestük a megoldást, amikor megalkottuk a Digitális Munkautasítást, ami a Prod-MES termelésirányítási rendszer működésének alapja.

A PROD termelésirányítási rendszer funkció

A Digitális Munkautasítás munkahelyekre és fázisokra lebontva mutatja a képi és szöveges utasításokat, vagy éppen egy videót a dolgozó betanuláshoz. Termelésirányítási rendszerünk tartalmazza a felhasznált anyagokat és szerszámokat, melyeket be is kell azonosítani a termelés megkezdése előtt, akár Lot mélységig. A rendszer nem enged gyártani, ha az anyag nem megfelelő, vagy pl. egy gyártóeszköz kalibrációja lejárt.

  • Megköveteli a folyamathoz szükséges vonalkódos, vagy más azonosítások beolvasását, lehetővé teszi a hibaesemények, és a kiesők rögzítését.
  • A nyomtatás funkció lehetővé teszi azonosító címkék, vagy más dokumentumok helybeni nyomtatását.
  • Egyszerű mérőeszközöket lehet alkalmazni a folyamatban, mint pl. egy mérleg vagy tolómérő, melynek eredménye egy előírt határ közé kell essen.
  • Akár külső plug-in programok beillesztése is lehetséges, melyekkel tetszőlegesen bonyolult minősítési vagy programozási feladatokat is el lehet elvégezni.
  • Igény szerint beiktathatók a folyamatba gyártásközi mintavételi és minőségbiztosítási ellenőrzések is. Ezek elmaradása vagy meghiúsulása akár a gyártást is blokkolhatja.

Mindezeket a történéseket a Prod-MES termelésirányítási rendszere másodperc pontossággal naplózza: bármikor részletesen visszakereshető, hogy egy egyedileg azonosított terméket, vagy egy Lot-ot kik, mikor, milyen anyagokból, milyen eszközökkel, milyen körülmények között és milyen eredménnyel állítottak elő.

A Digitális munkautasítás a PROD-MES termelésirányítási rendszerében

A Digitális Munkautasítás hatálya kiterjed a gyártási folyamat minden fázisára. A fenti részletességgel előírhatók a Gyártás vagy a Műszak megkezdése előtti tennivalók, a ciklikusan ismételt gyártási lépések, az időszakos feladatok, a munkaközi szünet ütemezése, és végül a Műszak majd a Gyártás befejezéséhez kapcsolódó tevékenységek. Az Operátor Terminálon folyamatosan követhető, hogy pontosan mik a dolgozó feladatai. Mi a következő lépés, és ennek megfelelő elvégzését a rendszer be is tartatja vele.

A dolgozó látja, hogy mennyi van készen, mennyi van hátra, illetve hol tart időarányosan a normához képest. Mindez alapját képezheti a teljesítmény vagy minőség arányos ösztönzők alkalmazásának.

A gyártási feladatok előre sorba rendezhetők a munkahelyeken vagy gyártósorokon, de arra is van lehetőség, hogy megfelelő jogosultsággal az operátorok válasszanak az adott munkahelyen végezhető feladatok közül.

A Digitális Munkautasítás minden adminisztráció nélkül automatikusan megvalósítja verziókövetést, és biztosítja a jóváhagyás és hatályba léptetés dokumentálást.

A Munkautasítás kisebb-nagyobb részelemei csatolással vagy másolással újrahasznosíthatók, így amit egyszer a termelésirányítási rendszerben összeállítottak, az egy újabb termékváltozatban már felhasználható, percek alatt elkészíthető a következő változat.

PROD-MES termelésirányítás: önköltségszámítás és riportolás

A gyártás során rögzített adatokat a Prod az utókalkuláció során is használja, így minden további adminisztráció nélkül előáll a gyártási sorozat pontos önköltsége, ami tartalmazza a felhasznált munkaidőt, géphasználatot, és minden egyéb költségelemet.

mes rendszer
Prod-MES munkaállomás

A termelésirányítási rendszerhez kapcsolt riport készítő alkalmazás használatával tetszőleges riportok összeállíthatók az operatív termelés, a minőségbiztosítás vagy a kontroling számára.

A Prod-MES gyártástámogató rendszert a Prod ERP-hez terveztük, azzal együtt képes a legteljesebb szolgáltatásra, de természetesen más ERP-khez is hozzáilleszthető, így bármilyen gyártó, termelő vállalat termeléséhez integrálható.

A PROD-MES: drasztikusan csökkenő üzemi adminisztráció

A Prod-MES termelésirányító szoftver használatával drasztikusan csökken az üzemi adminisztráció, miközben nő az adatok részletessége, megbízhatósága. Követhetők, és betarthatók lesznek a normák, mérhetővé válnak, és lerövidülnek az átállási idők, csökken a selejt, javul a minőség, nő a hatékonyság.

Ha érdekli a PROD-MES rendszere, és szeretné részleteiben is megismerni a Prod-MES működését, akkor kérjen személyes bemutatót és megmutatjuk hogyan válnak hatékonyabbá az Ön vállalkozásának üzleti folyamatai!