A PROD vállalatirányítási rendszer MES rendszere a legapróbb részletekig vezérli és követi a termelés teljes folyamatát. Irányítja az operátorok munkáját, rögzíti az elvégzett tevékenységeket, valós idejű és megbízható adatot szolgáltat a vállalatirányítási rendszer, és ezáltal a termelés vezetői számára.

Magyarországon a low volume – high mix termelés jellemző, vagyis sokféle terméket gyártanak nem túl nagy sorozatokban, gyakori átállással. Emellett a termék verziók folyamatosan változnak, és sokszor szigorú ágazati minőségbiztosítási szabványoknak és vevői elvárásoknak is meg kell felelni. Eközben a munkát végző operátorok képzettsége alacsony, a fluktuáció viszont magas. Mindez komoly kihívást jelent a vállalat, de különösen a termelés vezetői számára. Ezekre a problémákra kerestünk a megoldást, amikor megalkottuk a Digitális Munkautasítást, ami a Prod-MES gyártástámogatási rendszer működésének alapja.

Digitális munkautasítás

A Digitális Munkautasítás munkahelyekre és fázisokra lebontva mutatja a képi és szöveges utasításokat, vagy éppen egy videót a dolgozó betanuláshoz.Tartalmazza a felhasznált anyagokat és szerszámokat, melyeket be is kell azonosítani a termelés megkezdése előtt, akár lot mélységig. A rendszer nem enged gyártani, ha az anyag nem megfelelő, vagy pl. egy gyártóeszköz kalibrációja lejárt. Megköveteli a folyamathoz szükséges vonalkódos, vagy más azonosítások beolvasását, lehetővé teszi a hibaesemények és a kiesők rögzítését.

A nyomtatás funkció lehetővé teszi azonosító címkék, vagy más dokumentumok helybeni nyomtatását. Egyszerű mérőeszközöket lehet alkalmazni a folyamatban, mint pl. egy mérleg vagy tolómérő, melynek eredménye egy előírt határ közé kell essen. Külső plug-in programok beillesztése is lehetséges, melyekkel tetszőlegesen bonyolult minősítési vagy programozási feladatokat lehet elvégezni.

Igény szerint beiktathatók a folyamatba gyártásközi mintavételi és minőségbiztosítási ellenőrzések is. Ezek elmaradása vagy meghiúsulása akár a gyártást is blokkolhatja. Mindezeket a történéseket a PROD-MES termeléstámogató rendszere másodperc pontossággal naplózza: bármikor részletesen visszakereshető, hogy egy egyedileg azonosított terméket, vagy egy Lot-ot kik, mikor, milyen anyagokból, milyen eszközökkel, milyen körülmények között és milyen eredménnyel állított elő. A Digitális Munkautasítás hatálya kiterjed a gyártási folyamat minden fázisára. A fenti részletességgel előírhatók a Gyártás vagy a Műszak megkezdése előtti tennivalók, a ciklikusan ismételt gyártási lépések, az időszakos feladatok, a munkaközi szünet ütemezése, és végül a Műszak majd a Gyártás befejezéséhez kapcsolódó tevékenységek.

Operátor Terminál

Az Operátor Terminálon folyamatosan követhető, hogy pontosan mik a dolgozó feladatai. Mi a következő lépés, és ennek megfelelő elvégzését a rendszer be is tartatja vele. A dolgozó látja, hogy mennyi van készen, mennyi van hátra, illetve hol tart időarányosan a normához képest. Mindez alapját képezheti a teljesítmény vagy minőségarányos ösztönzők alkalmazásának.

A gyártási feladatok előre sorba rendezhetők a munkahelyeken vagy gyártósorokon, de arra is van lehetőség, hogy megfelelő jogosultsággal az operátorok válasszanak az adott munkahelyen végezhető feladatok közül. A Digitális Munkautasítás minden adminisztráció nélkül automatikusan megvalósítja verziókövetést, és biztosítja a jóváhagyás és hatályba léptetés dokumentálást.

A Munkautasítás kisebb-nagyobb részelemei csatolással vagy másolással újrahasznosíthatók, így amit egyszer összeállítottak, az egy újabb termékváltozatban már felhasználható, így percek alatt elkészíthető a következő változat. A gyártás során rögzített adatokat a PROD az utókalkuláció során is használja, így minden további adminisztráció nélkül előáll a gyártási sorozat pontos önköltsége, ami tartalmazza a felhasznált munkaidőt, géphasználatot, és minden egyéb költségelemet. A rendszerhez kapcsolt riportkészítő alkalmazás használatával tetszőleges riportok összeállíthatók az operatív termelés, a minőségbiztosítás vagy a kontrolling számára.

A PROD-MES gyártástámogató rendszert a PROD-ERP-hez terveztük, azzal együtt képes a legteljesebb szolgáltatásra, de természetesen más ERP-khez is hozzáilleszthető, integrálható. A PROD-MES gyártástámogató rendszer használatával drasztikusan csökken az üzemi adminisztráció, miközben nő az adatok részletessége, megbízhatósága. Követhetők, és betarthatók lesznek a normák, mérhetővé válnak, és lerövidülnek az átállási idők, csökken a selejt, javul a minőség, nő a hatékonyság.

A PROD-MES rendszer előnyei

Digitális Munkautasítás

A PROD-MES rendszer használatával a word alapú munkautasítást felváltja a Digitális Munkautasítás. A rendszerben Digitális Munkautasítás készíthető egy formalizált szerkesztői felületen keresztül. A vizuális eszközünkkel lehetővé válik a Digitális Munkautasítás egyszerű kezelése.

A Digitális Munkautasítás biztosítja, hogy végigkövessük a gyártott termék teljes életciklusát akár többszintű jóváhagyási és hatályba léptetési folyamattal megtámogatva. Könnyen elvégezhető a termékcsoporton belül a termelési folyamatok csoportos módosítása valamint a kialakított technikai folyamatok újra felhasználhatóak.

Ezt a formalizált utasításhalmazt végeztetjük el az operátorokkal. A Digitális Munkautasítás használatával előírásszerűen és ellenőrzötten hajtatjuk végre az operátorokkal a teljes technológiai folyamatot.

Átláthatóság

A termelés időbeli folyamata követhető lesz és a gyártás várható befejezési ideje kiszámíthatóvá válik. Az operátorokat folyamatosan információkkal látja el a termelés előrehaladásáról, ideértve az operátorok és a csoport időarányos teljesítményét is.

Az alapanyag felhasználása és a gyártott cikk keletkezése automatikusan és naprakészen lejelentésre kerül a vállalatirányítási rendszer felé. Közvetlen beavatkozást biztosít a termelési folyamatokba és átláthatóvá válnak a termelési folyamatok (például melyik operátor mit csinál, melyik munkahelyen és éppen hol tart az adott tevékenységben).

Precíz gyártás

A gyártás indításakor megköveteli a felhasznált anyagok és eszközök beazonosítását és a munkahely precíz kialakítását. A PROD-MES termeléstámogató rendszer az operátorok számára a legapróbb
részletekig meghatározza az adott pillanatban elvégzendő feladatot. A gyártási folyamat minden pontján az operátorral betartatja a gyártástechnológia és a minőségbiztosítás minden elemét.

Minőségbiztosítás

A PROD-MES gyártástámogató rendszer a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek is megfelel.

A vállalat által meghatározott elvárásoknak megfelelően lot mélységben vagy egyedileg (pl. gyári szám alapján) azonosítja a gyártott cikket és teljeskörű termelési naplót állít elő. Ez alapján a ténylegesen elvégzett feladatok a PROD-MES rendszerében pontosan visszakövethetővé válnak.

Betanítás optimalizálása

A Digitális Munkautasítás használatával irányítjuk az operátort a műveleti sorrend minden egyes lépésén. A vizuális munkautasítást kiegészíthetünk szöveges instrukciókkal, képes megjelenítéssel de akár oktató videóval is. Célunk, hogy az operátor által elvégzett munkához kapcsolódó hibázási lehetőséget minimálisra csökkentsük a megfelelően kialakított automatizmusokkal, ellenőrzésekkel és mérésekkel. A rendszer követi a munkafolyamatok esetleges módosítását, a kompetenciák elévülését és kezeli az operátorok munkafázisokhoz tartozó gyakorlatát. Kimagasló mértékben automatizálja és hatékonyabbá teszi a betanítás folyamatát valamint a próbagyártás folyamatát.

Ha felkeltettük az érdeklődését, és szeretné részleteiben is megismerni a PROD-MES termeléstámogató rendszerünk működését, akkor bátran lépjen kapcsolatba velünk, szívesen állunk rendelkezésére.